Elnököt választ az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztására a jelenlegi elnök beszámolóját követően, 2012. szeptember 19-én kerül sor az ELTE Szenátusi Tanácstermében tartandó Küldöttgyűlésen.

Az ELTE EHÖK elnökének megválasztása a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Elnök-jelöltet részönkormányzat javasolhat, jelölt az lehet, aki a választás időpontjában az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, és 2012. szeptember 6. 10 óráig az ELTE EHÖK irodában (Budapest 1052, Gerlóczy u. 11.) pályázatot nyújt be írásban, amely tartalmazza a mandátumának idejére szóló elképzeléseit.

A küldöttgyűlés egyenként, a többi jelölt távollétében meghallgatja az elnökjelölt programját, a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos elképzeléseit, majd az ülésen tanácskozási joggal rendelkező személyek (tanácskozási joga a küldöttgyűlési tagoknak, az EHÖK tisztségviselőinek, és az EHÖK elnök által meghívott személyeknek van) kérdéseket tehetnek fel, amire a jelölt válaszol. Az összes elnökjelölt meghallgatása után a küldöttgyűlés – távollétükben – vitát tarthat a jelöltekről. Az elnököt a küldöttgyűlés egy évre választja. Az új elnök mandátuma a korábbi elnök mandátumának lejártát követő napon (2012. október 6-án) keletkezik. Az elnökválasztó küldöttgyűlés minden egyetemi polgár számára nyilvános.