Bepillantás nem halló embertársaink kommunikációjába

A Pesti Bölcsész Akadémián Dadvandipour Zsuzsanna, a a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Programjának doktorandusz-hallgatója tart előadást. Kutatási, érdeklődési területei: különbözőképpen kommunikáció embertársaink kommunikációja (jelnyelv, pontírás), interkulturális kommunikáció, azeri nyelvi udvariassági megnyilatkozások, orvosi szaknyelv, a nevetés mint kommunikációs forma.

A Magyar Jelnyelv Szótárának borítóján az alábbi idézet olvasható (részlet): “Egy különleges nyelv első szótárát tartja kezében az olvasó. Olyan nyelvét, amelyen a hangok nélkül élő embertársaink könnyedén megértik egymást, amelyen vitatkoznak, vicceket mesélnek, szerelmet vallanak egymásnak. Más ez a nyelv. (…) Szép ez a nyelv. A jelelő ember a körülötte lévő teret tudatosan használja, birtokba veszi, miközben arc- és testjátéka ezernyi árnyalattal gazdagítja mondanivalóját. Ujjai különös táncot járnak, az egyes lépéseknek azonban jelentésük van a siketek világában. Ez a kötet azoknak a hallóknak kíván segítséget nyújtani, akik elhatározták, hogy megértik az ujjak táncát.” Ettől szebb sorokat még nem olvastam a jelnyelvről, ettől szívhez szólóbb idézettel még nem találkoztam annak a dimenziónak a bemutatásáról, amelyben siket embertársaink élnek. Mi, hallók nem tudjuk, mit jelent nem hallani a víz csobogását, a madarak énekét, a telefon csörgését, a hang prozódiai tulajdonságait… Azonban – minden bizonnyal – nem rendelkezünk olyan fejlett megfigyelő-képességgel, amellyel siket embertársaink rendelkeznek a látás, a szaglás, az ízlelés és a tapintás területén. Előadásom során szeretnék bemutatni a Tisztelt Érdeklődőknek egy kis szeletet a siketek különleges, varázslatos, egymást a végsőkig segítő kultúrájából.

Ajánlott olvasmány:

Lancz Edina (szerk. Steven Berbeco) 1999. A Magyar Jelnyelv Szótára. Budapest: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. A szótár Bevezetése v–xvii.

Dokumentum: 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról.

Facebook: https://www.facebook.com/events/287259948097929/?ref=5