A véleménynyilvánítás szabadsága és a vallásszabadság ütközése: az alapjogok határai a Charlie Hebdo ügy kapcsán

Meghívottak:

Dr. Cservák Csaba (alkotmányjogász, bejegyzett ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, 2014 óta a Független Rendészeti Panasztestület tagja, 2007 óta a Független Jogász Fórum elnöke, 2002 és 2005 az Országos Választási Bizottság tagja).

Prof. Dr. Kukorelli István (magyar jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tanszékvezetője, 1994 és 1999 között az Országos Választási Bizottság tagja, 1997-től a testület elnöke is, 1999 és 2008 között alkotmánybíró).

Dr. Takács Albert (jogász, 2001-2007 az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese, 2007-2008 között igazságügyi és rendészeti miniszter).

A Charlie Hebdo egy francia hetilap, ami gúnyrajzokat, beszámolókat, és karikaturákat jelentet meg. Stílusában megbotránkoztató és harsányan non konformista. A lap magát mindenekelőtt szekulárisnak és ateistának vallja, szélsőbaloldali és antirasszista nézetek mellett. Cikkeket közöl a francia jobboldalról (különösen a Nemzeti Frontról), vallásról (Katolicizmus, Judaizmus, Iszlám), politikáról és kultúráról. Korábbi szerkesztője Stéphane Charbonnier (“Charb”) szerint , a lap szerkesztésében a baloldali pluralizmus minden eleme megtalálható, többek között az antialkoholizmus is.

A magazin szerkesztőségét kétszer támadták meg. Először 2011-ben, majd 2015-ben, megosztó Mohamed karikatúrák közlésének megtorlásaként. A második támadásban 12 ember vesztette életét.

A támadások után számos kérdés merült fel a szólásszabadság rendszerével kapcsolatban. Ezen alapjogi vita során a meghívottak segítségével ezekre a felvetésekre kívánnak a résztvevők választ keresni.

 

Az esemény FB oldala: https://www.facebook.com/events/1414655685499702