A felvilágosodás professzorának mesterkurzusa

A tervezett négy előadás alapvetően azt a törésvonalakkal teli folyamatot kívánja történeti perspektívában bemutatni, amely a tudományosság tradicionális formáitól a kísérletezésen, kutatáson alapuló tudomány modern koncepcióinak kialakulásához vezetett. Tárgyalásra kerülnek a konkrét tudományos gyakorlatok történeti és ismeretelméleti kérdései, a tudás előállításának, érvényre juttatásának és terjesztésének formái, az egyes szaktudományok kialakulási folyamata, valamint a természet- és kultúratudományok kölcsönösségi mozzanatai. Az előadások német nyelven hangzanak el.

Hans Erich Bödeker 1977 és 2006 között a göttingeni Max-Planck-Institut für Geschichte tudományos főmunkatársa, majd utóbb megbízott igazgatója volt. Az intézet megszűnését követően a berlini Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte tudományos főmunkatársa lett. 1983 óta folyamatosan több vezető amerikai és európai egyetem vendégprofesszora. Német, francia és angol nyelven publikált könyvei, társszerzőkkel kiadott munkái alapműnek számítanak a felvilágosodás korának kutatásában. Kutatási tevékenységének jelenlegi súlypontjai: a kora újkor tudománytörténete, a kommunikáció társadalomtörténete a felvilágosodás korában, könyv- és olvasáskultúra a kora újkorban, 18. századi európai kultúrtörténet és kultúrkapcsolatok. Hans Erich Bödeker 2008 óta az ELTE díszdoktora.

A professzor (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte/Berlin) az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Doktori Programjának meghívására érkezik Budapestre. Az előadássorozatot az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában megvalósuló kutatóegyetemi projekt támogatja.

Das Konzept von Wissenschaft in der Frühen Neuzeit

Időpont: 2012. március 5. 16.00

Die Entstehung der modernen wissenschaftlichen Disziplinen

Időpont: 2012. március 6. 16.00

Lesen als gelehrte Praxis in der Frühen Neuzeit

Időpont: 2012. március 7. 16.00

Ausprägung des wissenschaftlichen Buches im Zeitalter der Aufklärung

Időpont: 2012. március 8. 16.00