8. Félúton konferencia

Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája idén is, immár nyolcadjára, megrendezi a Félúton konferenciát. 

A tanácskozás két napján 39 – magyarországi és határon túli intézmények doktori iskolájából érkezett – doktorandusz tart előadást a nyelvtudomány különböző területein végzett kutatásairól. A konferencia második napján Havas Ferenc, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszékének egyetemi tanára „Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa – egy induló kollektív kutatás elé” címmel tart plenáris előadást.

Részletes program